Python, versio
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
MoinMoin, versio
Julkaisu 1.9.7 [versio release]

Rakovalkea: SystemInfo (viimeksi muuttanut localhost, ajankohta 2009-11-03 15:03:36)